hajduki

Cz. 1. Zasady ogólne

 1. Przed przystąpieniem do jazdy konnej upewnij się, że ani Ty ani Twoje dziecko nie macie przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. Pamiętaj o swoich predyspozycjach i możliwościach, a jeśli nie jesteś pewien, skonsultuj się z lekarzem oraz porozmawiaj z instruktorem naszej stadniny.
 2. Każdej osobie chcącej skorzystać z zajęć jeździeckich w Ośrodku Jeździeckim Hajduki zaleca się wykupienie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
 3. Rodzice przebywający z dziećmi na terenie ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Prosimy, aby nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki, ponieważ nie możemy przewidzieć, jak nasze zwierzęta zareagują na ich zachowanie.
 4. Na terenie stadniny mieszkają różne zwierzęta – nie atakuj ich ani nie rób im krzywdy a jeśli widzisz, że ktoś inny to robi, zgłoś najbliższemu instruktorowi lub pracownikowi.
 5. Każdy chce jeździć na dobrym i wygodnym sprzęcie jeździeckim, więc nie niszcz i nie dekompletuj go.
 6. Każdy czworonożny przyjaciel jest u nas mile widziany (o ile nie stanowi zagrożenia dla innych), lecz pamiętaj o tym, że nie tylko Twój pupil przebywa na naszym terenie. Nie zapomnij o wzięciu ze sobą obroży, smyczy i kagańca dla psa, w razie gdyby zachowywał się niespokojnie.
 7. Stajnia jest miejscem odpoczynku dla konia, jego mieszkaniem – nie wchodź do niej bez uzyskania zgody pracownika lub właściciela, a jeśli przygotowujesz się do jazdy to nie biegaj ani nie hałasuj.
 8. Nie karm koni! Koń jest zwierzęciem bardzo wrażliwym, wymagającym odpowiedniej diety. Jeśli przyniosłeś suchy chleb (nie może być spleśniały!), marchew albo jabłko, zawsze upewnij się najpierw czy Twój przysmak jest dla niego odpowiedni i zapytaj pracownika albo właściciela o zgodę.
 9. Jazdy odbywają się po uprzednim telefonicznym umówieniu się, przynajmniej pół dnia wcześniej.
 10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty wymienionej w cenniku.
 11. W zależności od oceny umiejętności jeździeckich, instruktor decyduje o formie zajęć – lonża, jazda na ujeżdżalni lub wyjazd w teren.
 12. Będąc uczestnikiem zajęć zobowiązujesz się do słuchania poleceń instruktora prowadzącego. Niestosowanie się do poleceń instruktora, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa jeźdźców oraz koni spowoduje wydalenie z zajęć bez zwrotu wniesionej opłaty.
 13. Pamiętaj, że koń nie jest „zabawką” tylko żywym stworzeniem – pomyśl wcześniej, zanim zdecydujesz się wsiąść.
 14. Wszyscy pracownicy Ośrodka Jeździeckiego Hajduki chcą abyś czuł się u nas dobrze, ale musisz stosować się do ich wskazówek, których udzielają dla Twojego dobra oraz bezpieczeństwa zwierząt.
 15. Nie obawiaj się zadawać pytań, odpowiemy, jeśli tylko będziemy znali rozwiązanie. Pamiętaj jednak, że istnieją momenty szczególne, kiedy możemy być zajęci – wtedy w miarę możliwości nie przeszkadzaj.
 16. Za rzeczy pozostawione lub zniszczone podczas wizyty w naszym ośrodku nie ponosimy odpowiedzialności.
 17. Osoby biorące udział w imprezach/treningach organizowanych przez Ośrodek Jeździecki Hajduki wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas zajęć dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących oferowanych usług.
 18. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO z dnia 27 kwietnia 2016r, którego celem jest ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i regulacja swobodnego przepływu takich danych, informujemy Państwa, że wszystkie dane osobowe, które są niezbędne do rezerwacji naszego obiektu czyli adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel i numer telefonu są wykorzystane przez nas wyłącznie w celu wykonania usługi turystycznej.

 

Cz. 2. Bezpieczeństwo jeźdźca

 1. Każda osoba, która jeździ konno zobowiązana jest do noszenia bezpiecznego, trzypunktowego nakrycia głowy (toczka lub kasku) za każdym razem, kiedy wsiada na konia.
 2. Na zajęciach obowiązuje strój – długie spodnie (za kostki), wyższe skarpety oraz buty na płaskiej i twardej podeszwie (Wskazane jest, aby buty jeźdźca nie były zelowane – podeszwa powinna być gładka od czubków buta aż do obcasa). Zaleca się posiadanie ubioru jeździeckiego – bryczesów, sztylpów oraz kasku.
 3. Koń jest zwierzęciem płochliwym, więc pamiętaj, aby nigdy nie podchodzić do niego od tyłu, a jeśli musisz wejść do boksu, zawsze odezwij się, aby uprzedzić, że się do niego zbliżasz.
 4. Zachowaj szczególną ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia oraz przy czyszczeniu i myciu kopyt – czynności wykonuj od przodu, a nie od tyłu.
 5. Koń widzi prawie wszystko, ale w sposób nieostry – pamiętaj, aby nie podchodzić do niego od tyłu ani nie klepać go po zadzie.
 6. Przed osiodłaniem konia sprawdź stan uzdy i siodła, a w szczególności rzemieni policzkowych, wodzy, puślisk, popręgu i przystuł. Strzemiona muszą być dostatecznie szerokie – stopy jeźdźca powinny w nie wchodzić zupełnie swobodnie.
 7. Prowadząc konia idziemy po jego lewej stronie noga w nogę trzymając wodze, uwiąz lub lonżę tuż przy pysku konia.
 8. Przy wyprowadzaniu ze stajni jednocześnie większej ilości koni oraz w czasie ich prowadzenia zachowuj między końmi, co najmniej 3 m odstępu. Nie naprowadzaj na ogony innych koni.
 9. Podczas postoju, zachowuj 3 m odstępy między końmi. Nie dopuść, aby się obwąchiwały lub podgryzały.
 10. Dosiadaj konia i zsiadaj z niego w sposób podany przez instruktora.
 11. Stopa powinna opierać się w strzemieniu najszerszą częścią, nigdy nie wkładaj stopy do strzemienia aż po obcas.
 12. Siedząc na koniu nie wypuszczaj z rąk wodzy, dosiad musi być zawsze mocny i prawidłowy.
 13. Podczas jazdy w zespole nie najeżdżaj na konia poprzednika. Przy wyprzedzaniu oraz mijaniu zachowaj odstęp, co najmniej 1 m od wyprzedzanego jeźdźca.
 14. Pamiętaj, że konie mają świetny węch. Nigdy nie dosiadaj konia pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.

Cz. 3. Zasady postępowania z koniem

 1. Codziennie sprawdzaj stan zdrowia konia, do pracy może iść tylko zdrowy wierzchowiec.
 2. Przed osiodłaniem konia dokładnie go wyczyść. Sprawdź grzbiet i kłąb konia, czy nie ma otarć, skaleczeń lub objawów innych uszkodzeń. Kopystką lub haczykiem oczyścić dokładnie podeszwy kopyt, sprawdzając jednoczenie czy pod podkowę nie dostał się kamyk, szyszka itp. Sprawdź czy czaprak jest czysty – szczególnie od strony przylegającej do kłody konia.
 3. Siodłaj konia w sposób podany przez instruktora. Przed wyjściem ze stajni sprawdź dokładnie osiodłanie i stan ogłowia.
 4. Sprawdzaj stan dociągnięcia popręgu. Zbyt luźno zapięty popręg powoduje otarcie kłębu i innych części kłody konia.
 5. Pamiętaj o rozgrzewce – każdą pracę rozpoczynaj i kończ stępem swobodnym, (co najmniej 10 minut), aby koń miał czas na przygotowanie mięśni i stawów do pracy, a po jeździe, aby uregulował oddech.
 6. Nie pozwalaj koniowi na opuszczanie głowy do ziemi, gdy popręg podpięty jest jak do jazdy, ponieważ może się zapoprężyć (może nastąpić uraz mięśni okolicy mostka).
 7. Koń najpierw ucieka a potem myśli, więc nie przywiązuj go do koniowiązu wodzami.
 8. Nie stawiaj koniowi wymagań ponad jego siły – zawsze sprawdzaj jego umiejętności i możliwości w danym momencie.
 9. Dbaj o spokój konia zarówno podczas pracy jak i odpoczynku.
 10. Nie bij konia – w razie konieczności ukarania, uderz palcatem i to tylko po zadzie.
 11. Jeśli zauważysz choćby najmniejsze oznaki choroby lub złego samopoczucia konia – zgłoś to instruktorowi.
 12. Unikaj styczności z obcymi końmi.
 13. Wyjeżdżając w teren musisz przestrzegać zasad ruchu drogowego. Pamiętaj, aby na drogach zachować maksymalne środki ostrożności, zwłaszcza w odniesieniu do pojazdów nadjeżdżających od tyłu: staraj się zjechać z drogi i przepuścić pojazd. Szczególną czujność zachowaj przejeżdżając przez osiedla – przejeżdżaj tylko stępem.
 14. Nie jeźdź kłusem, a tym bardziej galopem po drogach o utwardzonej nawierzchni.
 15. W zimie nie wjeżdżaj na pokrywę lodową wód (rzek, jezior, mórz).
 16. W czasie burzy nie zatrzymuj się pod drzewami. Postaraj się wrócić spokojnie do stajni. Jeśli koń panikuje uspokajaj go głosem.
 17. Zachowuj szczególną ostrożność podczas jazdy w zespole, w którym biorą udział jeźdźcy jadący na ogierach.
 18. Jeżeli koń jest spocony oprowadzaj go przed wprowadzeniem do stajni aż wyschnie.
 19. Po rozsiodłaniu spłucz wodą zabłocone kończyny konia i rozetrzyj wiechciami słomy kłodę konia, a zwłaszcza miejsce pod siodłem i popręgiem oraz pęciny.
 20. Nie pozostawiaj konia bez pracy na kilka dni.
 21. Nie eksploatuj konia nadmiernie.
 22. Jeśli pracownicy Ośrodka Jeździeckiego Hajduki zauważą niebezpieczne lub nieodpowiedzialne zachowanie w stosunku do zwierząt, jak i do innych osób, mogą nakazać Ci zejście z konia, a nawet poprosić Cię o opuszczenie terenu stadniny.

Regulamin obowiązuje od listopada 2020.

Przebywając na terenie Ośrodka Jeździeckiego Hajduki lub korzystając z jego usług, akceptujesz tym samym warunki regulaminu, jak również wyrażasz zgodę, aby Twoje dziecko jeździło u nas konno.