hajduki
hajduki

Wieża widokowa Rowokół  – postawiona w magicznym miejscu na wysokości 115 m npm. o niezwykłym, jak na Pomorze kształcie ściętego stożka. Dawniej wieża stanowiła punkt nawigacyjny, a na górze znajdowała się kaplica. Obecnie nie pozostały żadne ślady po niej. Wieża widokowa spełnia także bardzo ważną funkcję przeciwpożarową, pomagającym w szybszym wykryciu zagrożenia. Praktycznie widać z niej cały Słowiński Park Narodowy.