hajduki
hajduki

W Helu, przy Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego istnieje jedyne w Polsce fokarium, w którym przez cały rok podziwiać można foki szare. Jeszcze 100 lat temu żyło ich w Zatoce Gdańskiej około tysiąca, jednak rybacy traktowali je jak szkodniki i usilnie tępili. W miarę upływu lat pokaźne, bo kilkutysięczne zastępy tych przemiłych ssaków prawie zupełnie zniknęły z naszych wód.

Pracownicy Stacji Morskiej UG próbują przywrócić dawny stan rzeczy. Od około dziesięciu lat realizowany jest w Stacji Morskiej program hodowli i rehabilitacji fok szarych. Założyciele helskiej stacji doczekali się już kilku żyjących na wolności podopiecznych, których wędrówki monitorowane są dzięki specjalnym nadajnikom satelitarnym. W fokarium można codziennie podziwiać te cieszące oko olbrzymie ssaki morskie. O godzinie 11.00 i 15.00 odbywa się tu karmienie fok. Pracownicy opowiadają wówczas o ich zwyczajach.

Fokarium Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Morska 2‚
84-150 Hel
tel. (058) 67 50 836
faks (058) 67 50 420
e-mail: hel@univ.gda.pl
www.fokarium.com

czynne codziennie od 8.30 do 20.00